Reklamacje

Nasza polityka reklamacyjna

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas posiłki były najwyższej jakości. W przypadku złożenia reklamacji, dbamy by proces jej obsługi był na najbardziej satysfakcjonującym poziomie.

 

Złożenie reklamacji

W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem lub zastrzeżeń odnośnie dostawy możliwe jest złożenie reklamacji, co należy zrobić do godziny 10:00 w dniu, którego dotyczy reklamacja.

Reklamację można złożyć:

Kontaktując się telefonicznie z BOK: +48 664 119 927 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@przelomwodzywianiu.pl

 

W przypadku reklamacji dotyczących niezrealizowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej dostawy reklamację należy złożyć do godziny 10:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

 

Obsługa reklamacji

Reklamację uważa się za zarejestrowaną w momencie otrzymania zgłoszenia od Klienta. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia, za wyjątkiem reklamacji dotyczących dostawy, które rozpatrywane są niezwłocznie. Przełom w odżywianiu poinformuje Klienta na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego.